Pillepas/medicinattest

Det er dit ansvar at undersøge, om du må tage medicin med til det land, du skal besøge.

Du skal i den forbindelse sørge for at medbringe korrekt dokumentation, særligt når du rejser med større mængder medicin, eller medicin der indeholder euforiserende stoffer.

Når du skal have medicin med på rejsen, kan de udenlandske myndigheder desuden kræve dokumentation for, at den medbragte medicin er til dit eget forbrug.

Krav til attest og medicin (rejser uden for Schengen-området)

Hvert land har sine egne regler for medbragt medicin. Du bør derfor henvende dig til landets ambassade for at høre, hvilke krav der er gældende i det pågældende land.

Pillepas.

Behov for et pillepas og til hvilke lande? 

Man skelner mellem: 

  1. Medicin uden euforiserende virkning
  2. Euforiserende medicin, fx stærke smertestillende midler og beroligende midler.

1. Medicin uden euforiserende virkning 

Du kan frit medbringe ikke-euforiserende medicin til eget brug på din rejse. Det kan fx være: 

Skal du flyve, er det altid en god idé at have din medicin i håndbagagen. For det første er du sikker på at have din medicin hos dig, hvis din øvrige bagage skulle blive væk, for det andet kan kulde eller trykforhold i flyets bagagerum være skadeligt for nogle typer medicin.  

2. Euforiserende medicin til Schengen-området

Danmark er med i Schengen-aftalen. Det betyder, at du kan få en Schengen-attest, populært kaldet et pillepas (men det er ikke et krav), som dokumenterer, at medicinen, som indeholder euforiserende stoffer, er til dit eget brug. Aftalen gælder for disse lande:  

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.  

Hvilke midler er euforiserende?
Euforiserende midler er fx stærke smertestillende lægemidler, som indeholder morfinlignende stoffer, eller beroligende, sløvende midler, fx benzodiazepiner. Disse lægemidler vil typisk være på recept og mærket med en rød trekant på æsken. Hvis du bruger flere slags medicin, skal der udstedes en attest for hvert præparat. 

På Sundhedsministeriets hjemmeside kan du se en liste over euforiserende stoffer

Hvor får jeg et pillepas?
Du kan få lavet et gratis pillepas på dit apotek. Det er en fordel, hvis du henvender dig på det apotek, hvor du køber eller købte din medicin. Husk bon og emballage, hvis du allerede har købt medicinen. 

Hvis du ønsker et pillepas, skal du have en recept fra lægen, også selvom det drejer sig om medicin, der normalt er i håndkøb. 

Medbring også dit eget pas, da dit pasnummer skal stå på pillepasset.  

Du kan også bestille et pillepas på apoteket.dk, hvor du kan læse mere om pillepasset. 

Pris og gyldighed
Pillepasset er gratis og er gyldigt i 30 dage. Skal du være væk i mere end 30 dage, kan du rette henvendelse til rejselandets ambassade i Danmark for at få oplyst, hvordan du skal forholde dig. Evt. skal du have en recept af en læge i det land, du skal opholde dig i. 

Medicinattest 

(Pris kr. 500,-)

Medicin med til lande UDEN for Schengen-området (fx Afrika, Sydamerika, USA, Østen) 

Der gælder andre regler, hvis du skal have medicin og især euforiserende midler med til lande uden for Schengen-området. Reglerne kan variere fra land til land, og du bør derfor henvende dig til landets ambassade/repræsentation her i Danmark, for at høre, hvilke krav der gælder.  

Euforiserende midler til lande UDEN for Schengen-området 

Der gælder andre regler, hvis patienten skal have euforiserende midler med til lande uden for Schengen-området. Reglerne kan variere fra land til land, og man bør derfor henvende sig til landets ambassade/repræsentation her i Danmark, for at høre, hvilke krav der gælder. Som regel vil det være nok at bede egen læge om at skrive en attest med: 

  • Patientens navn, fødselsdato og pasnummer
  • Hvad patienten behandles for
  • Hvad patienten behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde patienten er ordineret (mængde pr. dag).

Attesten bør skrives på engelsk, man kan spørge på ambassaden for det land, man rejser til, hvilke sprog de accepterer. Visse apoteker udsteder også medicinattester, og apoteket fastsætter selv gebyret for en sådan attest. 

Legalisering og oversættelse af attesten 

Lægens attest skal i visse tilfælde legaliseres af Udenrigsministeriet, og hvis patienten skal have attesten oversat, skal han/hun bruge en statsautoriseret tolk. Visse lande har så skrappe krav, at deres egen ambassade skal godkende attesten. Patienten kan få mere at vide på Udenrigsministeriets hjemmeside um.dk

 

Kilde: https://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/218